חזקה מהרוח - הערכה 

קבצי שמע לחיזוק העוצמה הפנימית

חלק 2- המנהיגה הפנימית - חזקה מהרוח
00:00 / 00:00
לכבד את המציאות - חזקה מהרוח
00:00 / 00:00
חלק 1 - האנרגיה שלך - חזקה מהרוח
00:00 / 00:00
חלק 3 -תעודת ביטוח - חזקה מהרוח
00:00 / 00:00