תקנון ותנאי שימוש בשירות תשלומים באתר של "עדי פז"

 

ביצוע תשלום מקוון באמצעות האתר של עדי פז כפוף להוראות השימוש בתקנון האתר.

יש לקרוא בעיון את התקנון וכל הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש או רכישה באתר עליכם לסמן את התיבה המתאימה במסך ההרשמה ורק אז תוכלו לעבור למסכי הרכישה. אם אינכם מסכימים לתנאים הללו, לא תוכלו להשלים את הליך ההרשמה לאתר האינטרנט ולבצע קניות במסגרתו.

הבהרה:

·         הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לביצוע שינויים בתקנון ובאתר על פי הצורך , לאור שדרוגים ושינויים שונים המבוצעים באתר וללא כל התראה מראש למשתמשי האתר.

·         השימוש באתר הינו חופשי ונגיש ממחשבים , טאבלטים וסמארטפונים וכל כניסה לאתר מכל מכשיר ו או בדרך אחרת כלשהי מהווה הסכמת המשתמש לתקנון זה.

אחריות:

המוצרים והשירותים במוצגים באתר של עדי פז משווקים על ידה ללקוחות. ומתחייבת לעשות את המיטב לשביעות רצונם של הלקוחות.

בנוגע לכל השירותים והמוצרים שיוצעו בתשלום – המחיר יהיה נקוב בצורה ברורה ובולטת בדף (המחירים המוצגים כוללים מע"מ) בדך המכירה וההרשמה יצויין באופן ברור תאריך הסדנה/ ההרצאה. הסדנה תתקיים התאריך ובזמן שצויין.


בעת ביצוע התשלום תתבקש למסור פרטים אישיים. עליך למסור פרטים נכונים ומלאים, ומסירתם מהווה הצהרה על נכונותם. כמו כן הנך מצהיר, כי לא תתחזה לאדם אחר ו/או לא תעשה שימוש בתעודה מזהה של אחר שלא ברשות ובסמכות.

משתמש רשאי לבצע תשלום מקוון באתר, ובלבד שהינו עומד בתנאים המצטברים שיפורטו להלן וכן ביתר כללי התקנון הרלוונטיים ובתנאי השימוש:

1.      המשתמש הינו מעל גיל 18.

2.      מבצע הפעולה הינו בכל כרטיס אשראי שעובד ותקף בישראל או שקיבל הרשאה מפורשת מאת בעל הכרטיס.

פרטיות:

א. עדי פז מתחייבת לשמור על פרטיות הלקוחות המשתתפים ו/או מבצעים פעולות באתר. ב. מתחייבת שלא למסור את פרטי הלקוחות באתר לצד ג'.

הפרטים האישים של המשלם ישמרו באופן דיסקרטי לצורך משלוח חשבונית/ מס קבלה שתישלח לתיבת המייל של המשלם מיד עם תום ההזמנה.

 

הזמנות באתר – נוהל אספקת השירות-
אישור התשלום יתבצע בפועל רק לאחר אישור כרטיס האשראי.

לאחר התשלום תישלח חשבונית למייל הלקוח באופן – חשבונית זו מהווה אסמתכא ואישור להשתתפות בהרצאה/ בפעילות.

תאריך הסדנא והשעה מצויינים בדף ההרשמה ובנוסף תישלח תזכורת לפני האירוע.
כרטיס אשראי שנמסר על ידי הגולש ואשר בקשת אישור של חברת כרטיסי האשראי תסורב תהווה ראיה לביטול עסקה מבחינת האתר 
הגולש יכול לפנות ולתקן את האישור לתשלום וזאת במידה והחברה תאשר את השינוי.

תשלום:

התשלום באתר מתבצע באמצעות כרטיס אשראי, כאשר קיימת אפשרות לקנייה בתשלומים.
התשלום באתר נעשה במערכת סליקה חיצונית הפועלת בפרוטוקול
SSL בתקן PCI שהוא התקן המחמיר בעולם לאבטחת תשלומים ברשת. 
פרטי כרטיס האשראי נמסרים ישירות למערכת הסליקה הבנקאית ואינם מוחזקים בשום שלב באתר. בצורה זו נמנעת האפשרות מצד שלישי להגיע לפרטי כרטיס האשראי שלכם

האתר עדי פז  שומר לעצמו את הזכות לשנות את מחיר המוצר/שירות ו/או לסיים מבצעי הנחה והטבות ללא הודעה מוקדמת.

 

ביטול עסקה ע"י הלקוח:
הלקוח רשאי לבטל את העסקה על ידי הודעה בכתב לאתר לא יאוחר מ48 שעות לפני כל הרצאה או אירוע.   

בכל מקרה של בעיה ו/או תקלה בשירות ניתן לפנות 0525-787186 או info@adipaz.com

זכויות יוצרים:

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, בלא קבלת רשותה של עדי פז מראש ובכתב.

אין לעשות שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.