הכשרת מאמנות רוחניות להגשמה

הכשרת מאמנים ומנחים ייחודית מסוגה, משלבת תפיסה רוחנית ליישום פרקטי למטרות הגשמה ויצירת מציאות בגמוון תחומים, ההכשרה מקנה יכולות אינטואטיביות מתקדמות בעזרת כלי העידן החדש המאפשרים הגשמה קלה ומהירה. 

תהליכים ישימים, מהירים ומדויקים שמוצאים את המיטב מכל מנחה ויוצרים אינטגרציה לכל הידע שאיתו היא מגיעה.

ההכשרה מיועדת לכל מי שמבקשת להוסיף על הידע הקיים כלים חדשניים, ובנוסף גם למי שרוצה לעבור מהנחיה פרטנית להנחיה קבוצתית או מי שרוצה לשכלל את הכלים שיש ברשותה.   ומחפשת כלים להנחיה למפגשים מסוגים שונים, למי שמבקשת לחזק את הצד האינטואיטיבי ולמצוא את ההנחיה הייחודית לה. להביא ידע חדש מתוכה ולהעביר אותו הלאה
המורים של העידן החדש – מוזמנים להתפקד ולשמוע את הקריאה להוציא את החדש שלהם החוצה

ההכשרה היא תהליך שכולל חקירה משמעותית פנימה, טיפוח ופיתוח יכולות חדשות, פיתוח של תכנים יחודיים לך, תרגול וסטאג' וליווי קבוצתי ופרטני במקביל. וגיבוש תודעה שמאפרת לגבש קבוצות וסדנאות בפועל.

את כל זה איגדתי להכשרת מנחים מיוחדת! בהתאמה לעידן החדש ולכלים הזמינים והחדשים שיש ברשותנו. לא רק מחקרים וכלים אקדמיים אלא התנסות שבאה מהשטח ומההדרכה הגבוהה והפנימית של כל אחד ואחד.